سنگی بر گوری

 

سنگی بر گوری / جلال آل احمد

نشر جامه دران / چاپ سوم 1385

4 از 5

 

خواندن دفترچه خاطرات شخصی افراد همیشه جذاب و هیجان انگیز است. به خصوص که این نوشته ها درباره شخصی ترین روابط و احساسات و درباره یک از تابو های جامعه ما باشد. درباره بچه دار نشدن.

"سنگی بر گوری" هم نوشته های شخصی جلال است که گویا قراری بر انتشارشان نبوده و در نهایت با نارضایتی خانم دانشور و بوسیله برادر جلال چاپ شده است. طنز گزنده و لحن تند آل احمد در این کتاب هم جذاب است. از آن کتاب هایی است که شاید حین خواندنش گاه به گاه صدای خنده تان بلند شود و باعث شود تا اطرافیان چپ چپ نگاهتان کنند!

/ 0 نظر / 11 بازدید